Taiwan (2024)

Clergy

Deputies

Joseph Ming-Lung Wu, The Rev.
Mark Chen-Chang Cheng, The Rev.
Jui-En Ho, The Rev.
Ching-Yi Tsai, The Rev.

Alternates

Lay

Deputies

Gung Chern, Mr.
Isaac Wei-Chieh Chen,
Joseph I-Chao Lee, Mr.Chair

Alternates

Chun Wei,